Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ông Chủ Thần Bí (Bản Dịch)

KhanhLy2308 · Luyện Khí Tầng Ba ·
20 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay, tác giả xây dựng nhân vật tốt, cả chính và phụ đều có đặc điểm riêng và phát huy được đất diễn của mình. Nội dung triển khai logic, không bị gượng ép như một số thể loại "mì ăn liền" đang nổi lên hiện nay,