Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Phàm Nhân Chín Ngàn Năm (dịch)

thanthoai4026 · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
91 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Thích loại truyện tiên hiệp như vậy, buff mà không quá, thể loại tu tiên hệ thống.