Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

14

Bình

40

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (14)

Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Phần tiếp theo của phần 1, mạch truyện và motip có chút khác biệt nhưng vẫn rất hay, tuy vậy cá nhân t thấy phần 1 hay hơn

Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
2.5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện dịch ra không sát nghĩa tiếng việt. Đọc tối nghĩa. Khó hiểu hơn phần 1. Chả biết ôg nào dịch chán thế

Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện hay.hấp dẫn

Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, nội dung hấp dẫn

Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
3.0
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Phần này không cuốn như phần trước. Có nhiều tình tiết ảo hơn so với tưởng tượng

Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hay và lôi cuốn

Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Tiếp của phàm nhân tu tiên. Tính cách với quá trình tu luyện cũng như cũ đọc để hoàn thành bộ truyện thôi (truyện hay)

Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
3.5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

ta nghe có vẻ hay

Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay đấy nội dung hấp dẫn

Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hay,rất đáng đọc