Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

55

Bình

248

Nhân Vật

2

Thêm

Danh sách chương truyện Phàm Nhân Tu Tiên

Truyện có 2447 chương.
1
Sơn Biên Tiểu Thôn
2
Thanh Ngưu Trấn
3
Thất Huyền Môn
4
Luyện Cốt Nhai
5
Mặc Đại Phu
6
Vô Danh Khẩu Quyết
7
Tu Luyện Nan
8
Nhập Môn Đệ Tử
9
Tượng Giáp Công
10
Thần Bí Bình Tử
11
Bình Nan Khai (cái Bình Khó Mở)
12
Đập Bình Tử
13
Dị Tượng Khởi
14
Thần Bí Dịch
15
Tứ Niên Hậu
16
Tiểu Toán Bàn
17
Lệ Sư Huynh(1)
18
Lệ Sư Huynh(2)
19
Giang Hồ Đấu
20
Trừu Tủy Hoàn
21
Chỉ Thống Dược
22
Tâm Ma Sanh
23
Thí Dược Thỏ
24
Kinh Hồn Định
25
Sáp Liễu Thành
26
Thôi Dược Sanh
27
Phối Linh Dược
28
Mặc Lão Hồi Cốc
29
Xung Đột Khởi
30
Kiêu Hùng Mạt Lộ
31
Thi Trùng Hoàn
32
Hào Khí Sinh
33
Tư Hạ Giao Dịch
34
Trát Nhãn Kiếm Pháp
35
Thâu Bí Tịch
36
Giật Mình
37
Tam Bất Luyện
38
Đêm Gặp Gian Tế
39
Điều Kiện Biến Thái
40
Bí Kỹ Uyên Nguyên
41
Lưu Ngôn Dạ Xuất
42
Vân Sí Điểu
43
Vạn Sự Cụ Bị
44
Vô Nhan Đề
45
Ám Toán Dữ Lão Nha
46
Phá Thang Nhất Kiếm
47
Ma Ngân Thủ Đối La Yên Bộ
48
Trá Ngữ
49
Sáo Trung Sáo
50
Triền Hương Ti
51
Cự Hán Hiển Uy
52
Thất Quỷ Phệ Hồn
53
Mỹ Nam Tử
54
Định Thần Phù
55
Đệ Tam Nhân
56
Quang Cầu Chi Chiến
57
Thân Tỉnh Địch Vong
58
Tu Tiên Giả
59
Tam Đại Thiết Tắc
60
Thí Độc
61
Thần Diệt
62
Giao Dịch
63
Chân Dung
64
Khúc Hồn
65
Hàn Thần Y
66
Cổ Quái Quy Định
67
Hỏa Đạn Thuật
68
Trúng Độc
69
Lệ Phi Vũ Dữ Thiếu Nữ
70
Thiêu Bát
71
Thanh Linh Tán
72
Bạt Độc
73
Lệ Phi Vũ Đích Tâm Tư
74
Ngự Phong Quyết
75
Pháp Vũ Tịnh Dụng
76
Đàm Phán Dữ Hoả Khởi
77
Đối Sách
78
Lâm Trung Sát Lục
79
Vô Đề
80
Ngộ Địch
81
Cổ Thiên Long
82
Kim Quang Thượng Nhân
83
Đại Hãm Tịnh
84
Địa Động Sơn Diêu
85
Tử Khế Huyết Đấu
86
Đột Biến
87
Lược Hiển Thân Thủ
88
Kim Quang Tráo
89
Mâu Dữ Thuẫn
90
Phi Kiếm?
91
Thưởng Bảo
92
Kiếm Phù
93
Liệt Hỏa Phần Địch
94
Hoàn Thắng
95
Ma Danh Hách Khởi
96
Khuyết Hãm
97
Bối Hậu Giao Dịch
98
Hồi Thôn
99
Ly Khai
100
Gia Nguyên Thành