Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Nhân Vật

1

Thêm

Danh sách chương truyện Phàm Trần

Truyện có 28 chương.
1
Nhập Kiếp Hành Vân Bộ- Kỳ kinh tại bản tâm!
2
Kinh Mang Kiếm Thế Vô Cực Đạo- Ma Ha Trấn Nhiếp Duyệt Phàm Tâm
3
Lăng Lệ Bi Thương Hoá Tĩnh Thần- Hiệp Tâm Tam Giáo Hoá Thần Nhân
4
Lực Thần Trấn Nhiếp Lùi Vạn Quỷ- Hỏi Khách Anh Hùng Chỉ Phàm Trần
5
Phàm Trần Chi Chủ Tầm Thường- Kinh Tâm Động Phách Ma Vương Ẩn Mình
6
Mới Hay Tôn Giả Cưỡi Heo- Ma Môn Vỡ Mật Quyết Theo Nghe Lời
7
Thần Nhân Giá Ngự Bình Chân- Ngụ Am Thổ Địa Sát Thần Đuổi Ma
8
Bảy Năm Rèn Sắt Bảy Năm Trì- Đại Đạo Viên Thành Có Một Khi
9
Cứu Người Giúp Một Bát Cơm- Bình Chân Tạc Dạ Sớm Hôm Phụng Thần
10
Dừng Chân Bên Bến Sông Thương- Mới Đem Đại Đạo Phi Thường Thuyết Minh
11
Vạn Năm Tây Hải Mở Đường- Âm Nhơn Cung Tiễn Thượng Nhân Qua Bờ
12
Trần Thôn Nương Náo Bốn Năm- Sớm Chiều Buôn Bán Một Lòng Bình Dân
13
Ẩn Môn Nhất Mạch Tố Tâm Từ- Xuất Thần Nhập Quỷ Sát Kình Ngư
14
Phàm trần là phải uống ăn- Chánh Tà hai đạo lăng xăng cúi mình.
15
Bếp Thiền Đốt Lửa Giảng Kinh- Bình Linh Lập Hội Tam Tôn Đón Chờ
16
Thanh Lâu Lập Địa Thành Nhân-Cứu Yêu Độ Kiếp Nào Cần Nể Kiêng
17
Bánh Canh Bột Sắt Giò Heo- Đường Môn Phải Có Đường Tăng Mới Ngầu
18
Làm Người Phải Có Chữ Nhân- Ác Dù Đến Mấy Phàm Trần Cứu Cho
19
Nhập Xuất Tùy Luận Xá- Nạp Dung Quỷ hóa Người.
20
Thôn Đoài Chẻ Củi Bán Khoai- Tiện Dân Ở Đợ Quan Rày Xót Thương
21
Đất Ba Thục Ẩn Mình Lánh Thế- Chúc Thành Hoàng Vạn Thế Khổ Nguy
22
Chữ Rằng Nhân Định Thắng Thiên- Hồ Yêu Xuất Động Làm Điên Quỷ Thần.
23
Hành Nhân Hà Xứ Bôn Ba- Phàm Trần Lặn Lội Vào Ra Ai Nhìn.
24
Tánh Lành Ẩn Hạnh Quỷ Nô- Thệ Nguyền Son Sắc Bày Phô Làm Gì
25
Pháp Xưa Ròng Rã Chỉ Truyền- Miếu Thiêng Còn Đó Quỷ Liền Ra Đi.
26
Núi Hồng Tụ Tập Quần Yêu- Thần Ma Khai Chiến Tiêu Điều Lĩnh Sơn
27
Cao Xanh Thiên Lý Nan Dung- Kim Thiền Bất Nhiễm Bất Tùng Thương Khung
28
Quỷ Thành Đi Tới Đi Lui- Tướng Quân Nhân Tộc Không Lùi Bước Đi
Chọn khoảng: 1 - 28