Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

33

Bình

922

Nhân Vật

Thêm

Ủng Hộ Truyện Đạo Quân (Dịch) của tác giả Dược Thiên Sầu

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
35200
2
20000
3
19424
4
18288
5
14000
6
10000
8
4410
9
4000
10
3600
11
3000
12
2402
13
1800
14
1200
15
1020
16
1000
17
1000
18
780
19
560
20
560