Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

9

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Phía Sau Huyền Thoại

Chim sẻ đi nắng

Ma tước tướng quân
Nhân Vật Phụ · Nam

Là người trí dũng song toàn, một anh hùng đỉnh thiên lập địa