Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

8

Bình

10

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Quang Âm Chi Ngoại (Dịch) (8)

Luyện Khí Tầng Sáu ·
25 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Thực sự là chờ đợi mà chưa thấy dịch tiếp.

Bùn quá á

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện dừng dịch rùi ah các bạn???

Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay

Trúc Cơ Trung Kỳ ·
1 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện rất hay

Luyện Khí Tầng Sáu ·
100 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay. Đọc lôi cuốn cách dịch mới lạ đan xen. Mạch truyện tốt.

Kết Đan Trung Kỳ ·
100 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, dịch giả cũng dịch có tâm, cố gắng giữ phong độ nhé

Luyện Khí Tầng Sáu ·
17 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện thật sự viết rất chắc tay. Dịch giả cũng dịch rất mượt và có tâm. Cảm ơn mọi người

Luyện Khí Tầng Chín ·
100 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Ủng hộ ra nhanh nhanh bác ơi, nghiện quá!