Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Quật Khởi Thời Đại Mới (Bản Dịch)

Truyện có 129 chương.
129
Phần thưởng bí tịch 1
128
Thành phố đổ nát thứ chín 2
127
Thành phố đổ nát thứ chín 1
126
Nhị nguyên cảnh hậu kỳ
125
Dị năng của Triệu Nham
124
Từ chối
123
Nhanh chóng nâng cao thực lực 2
122
Nhanh chóng nâng cao thực lực 1
121
Kết thúc cấp ba
120
Khát vọng
119
Mua nhà 2
118
Mua nhà 1
117
Cha mẹ dùng quả Chu
116
Quả linh lực 2
115
Quả linh lực 1
114
Nhị nguyên cảnh trung kỳ
113
700.000 tệ
112
Kiên định 2
111
Kiên định 1
110
Phẫn nộ
109
Bầy kiến chạy tán loạn 2
108
Bầy kiến chạy tán loạn 1
107
Cố ý giết người
106
Rơi xuống
105
Bầy kiến biến dị.
104
Liên thủ 2
103
Liên thủ 1
102
Ý nghĩa của Thú hình quyền
101
Quả Bạch Nguyên và trứng hung thú.
100
Giết chết hung thú Nhị Nguyên Cảnh! 2
99
Giết chết hung thú Nhị Nguyên Cảnh! 1
98
Sức mạnh tăng nhanh.
97
Bức hình vẽ thứ tư mở ra
96
Cây Chu 2
95
Cây Chu  1
94
Tiến bộ nhanh chóng
93
Phát hiện bảo vật
92
Chiến đấu một mình 2
91
Chiến đấu một mình 1
90
Tập hợp nhân lực
89
Núi Vân Lĩnh mở ra
88
Tiến bộ nhanh chóng 2
87
Tiến bộ nhanh chóng 1
86
Thịt của động vật biến dị
85
Nhất trí mục tiêu
84
Điều khiến rắn 2
83
Điều khiến rắn 1
82
Phân phối lợi ích
81
Ba thế lực
80
Đạo pháp quán và liên minh Huyền Mạc 2
79
Đạo pháp quán và liên minh Huyền Mạc 1
78
Xung đột
77
Khát vọng 2
76
Khát vọng 1
75
Cước pháp Mặc Luân
74
Thực lực và địa vị
73
Trở lại thành phố Vu 2
72
Trở lại thành phố Vu 1
71
Phần thưởng.
70
Tâm nguyện
69
Động vật biến dị Tam Nguyên Cảnh 2
68
Động vật biến dị Tam Nguyên Cảnh 1
67
Công kích linh hồn
66
Bao vây 2
65
Bao vây 1
64
Cỏ Viêm Tâm
63
Dần dần thích ứng
62
Rèn luyện
61
Chiến đấu 2
60
Chiến đấu 1
59
Đến nơi
58
Trang bị đầy đủ
57
Tập hợp 2
56
Tập hợp 1
55
Anh thích em
54
Vui mừng
53
Tình cảm 2
52
Tình cảm 1
51
Nhà mới
50
Địa vị
49
Quay về trường học
48
Phi đao
47
Hồn thú sư
46
Lực linh hồn thức tỉnh
45
Truyền thừa
44
Phân chia cảnh giới
43
Nguyên khí giả cao cấp
42
Chuẩn bị kiểm tra
41
Nguy hiểm tràn lan
40
Sinh mệnh yếu ớt
39
Thảm họa cự thú
38
Tăng cường thực lực
37
Quả Chu
36
Thế giới chậm rãi thay đổi
35
Phổ biến
34
Thú hình quyền
33
Nguyên khí xã
32
Nguyên khí trời đất
31
Trường học diễn thuyết
30
Kiếm tiên
Chọn khoảng: 129 - 30 29 - 1