Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Quật Khởi Thời Đại Mới (Bản Dịch) (1)

Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
1 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện tác viết rất hay. Đoạn đầu đều rất ổn, chỉ mong đến lúc rời khỏi trái đất thì ko quá buff như bộ cường giả hàng lâm đc.