Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

38

Nhân Vật

1

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Quỷ Bí Chi Chủ (Dịch-Full) (1)

Jack wililam

Nhân vật chính

Một quý ông thực thụ