Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Siêu Cấp Binh Vương Tại Trường Học

crimisis · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện main nhiều vợ, end đẹp, mỗi người 1 tính cách, có chiều sâu, là một bộ truyện đọc giải trí, không đấu trí quá nhiều, tình huống tạo ra vừa phải không tạo cảm giác ngán. Tình cảm giữa main với mỗi ng vợ đều có qtrinh hình thành, thời gian dành cho vợ nhiều hơn dành cho bạn nên rất hợp ý ta.

nhiều vợ HE (happy ending) hậu cung