Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

69

Bình

698

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Siêu Cấp Thiên Phú (Bản Dịch) của tác giả Kiếm Thần Bất Khả Chiến Bại

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
2,100
2
2,015
3
1,500
4
1,000
6
1,000
8
202
10
200
11
200
12
130
13
100
14
100
15
60
17
30
18
20
20
10