Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

12

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Siêu Hộ Công

Uchiromasuu12 · Luyện Khí Tầng Chín ·
9 Kim Phiếu
96 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Mạch truyện hay. Nhưng văn phong ko tốt lắm. Cách nói chuyện của nhân vật cần cải thiện thêm. Tui thích truyện của bạn