Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

8

Bình

289

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Siêu Phẩm Vu Sư (Dịch-Hoàn) của tác giả Cửu Đăng Hiền Lành

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
210,000
2
100,000
3
50,000
4
45,000
5
33,356
6
25,000
7
15,000
9
10,000
10
10,000
11
2,000
12
2,000
13
1,587
14
1,320
15
1,000
16
500
17
200
18
110
19
10
20
10