Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

18

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Sinh Hoạt Bình Thường Của Một Con Người Bình Thường! (Dịch)

c0nvet12392 · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
86 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Rất cảm động

thuanvpb · Luyện Khí Tầng Tám ·
20 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện cảm động quá!

Đại Kiếp Chủ (FULL Dịch) · Luyện Hư Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện đọc cảm động lắm