Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

30

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Sinh Tồn Trò Chơi : Bắt Đầu Giải Tỏa Ức Vạn Thiên Phú

boymagic22 · Kết Đan Hậu Kỳ ·
100 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

thíchKa03268 · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
84 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

Ma___Tộc · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
94 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, nội dung mới lạ. Khá hấp dẫn