Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Soán Mệnh Sư

Truyện có 237 chương.
237
10:. Là Chấm Dứt, Cũng Là Bắt Đầu ( Chương Cuối )
236
9:. Gặp Nhau Không Nhận Thức (Hạ)
235
9:. Gặp Nhau Không Nhận Thức (Thượng)
234
8:. Kết Thúc (Hạ)
233
8:. Kết Thúc (Thượng)
232
7:. Tống Đình Đình (Hạ)
231
7:. Tống Đình Đình (Thượng)
230
6:. Tử Dạ (Hạ)
229
6:. Tử Dạ (Thượng)
228
5:. Nguyệt Dao (Hạ)
227
5:. Nguyệt Dao (Thượng)
226
4:. Nguy Cơ (Hạ)
225
4:. Nguy Cơ (Thượng)
224
3:. Tình Này Gì Có Thể (Hạ)
223
3:. Tình Này Gì Có Thể (Thượng)
222
2:. Ngoài Ý Muốn Biến Cố (Hạ)
221
2:. Ngoài Ý Muốn Biến Cố (Thượng)
220
1:. Thay Đổi Bất Ngờ (Hạ)
219
1:. Thay Đổi Bất Ngờ (Thượng)
218
10:. Sắc Ma Hiện Thân (Hạ)
217
10:. Sắc Ma Hiện Thân (Thượng)
216
9:. Giang Vũ San (Hạ)
215
9:. Giang Vũ San (Thượng)
214
8:. Yến Nam Nam (Hạ)
213
8:. Yến Nam Nam (Thượng)
212
7:. Mỹ Nữ Tụ Tập (Hạ)
211
7:. Mỹ Nữ Tụ Tập (Thượng)
210
6:. Triền Miên Chi Dạ (Hạ)
209
6:. Triền Miên Chi Dạ (Thượng)
208
5:. Tử Dạ Lựa Chọn (Hạ)
207
5:. Tử Dạ Lựa Chọn (Thượng)
206
4:. Kinh Biến (Hạ)
205
4:. Kinh Biến (Thượng)
204
3:. Tranh Chấp (Hạ)
203
3:. Tranh Chấp (Thượng)
202
2:. Phân Loạn Đô Thị (Hạ)
201
2:. Phân Loạn Đô Thị (Thượng)
200
1:. Bị
199
1:. Bị
198
10:. Lòng Của Nữ Nhân Kim Dưới Đáy Biển (Hạ)
197
10:. Lòng Của Nữ Nhân Kim Dưới Đáy Biển (Thượng)
196
9:. Độc Nhất Là Lòng Dạ Đàn Bà (Hạ)
195
9:. Độc Nhất Là Lòng Dạ Đàn Bà (Thượng)
194
8:. Gió Giật Trước Lúc Bão Về (Hạ)
193
8:. Gió Giật Trước Lúc Bão Về (Thượng)
192
7:. Nguyệt Dao Lai Lịch (Hạ)
191
7:. Nguyệt Dao Lai Lịch (Thượng)
190
6:. Bách Biến Nguyệt Dao (Hạ)
189
6:. Bách Biến Nguyệt Dao (Thượng)
188
5:. Mâu Thuẫn Tử Dạ (Hạ)
187
5:. Mâu Thuẫn Tử Dạ (Thượng)
186
4:. Tại Liệt Diễm Trong Chinh Phục Tử Dạ (Hạ)
185
4:. Tại Liệt Diễm Trong Chinh Phục Tử Dạ (Thượng)
184
3:. Soán Mệnh Sư Bi Ai (Hạ)
183
3:. Soán Mệnh Sư Bi Ai (Thượng)
182
2:. Yêu Nữ Đình Đình (Hạ)
181
2:. Yêu Nữ Đình Đình (Thượng)
180
1:. Lời Vàng Ngọc (Hạ)
179
1:. Lời Vàng Ngọc (Thượng)
178
10:. Nguyền Rủa Chi Nữ (Hạ)
177
10:. Nguyền Rủa Chi Nữ (Thượng)
176
9:. Có Gai Mỹ Nhân (Hạ)
175
9:. Có Gai Mỹ Nhân (Thượng)
174
8:. Sét Đánh Thiếu Nữ Đẹp (Hạ)
173
8:. Sét Đánh Thiếu Nữ Đẹp (Thượng)
172
7:. Tình Mê Tử Dạ (Hạ)
171
7:. Tình Mê Tử Dạ (Thượng)
170
6:. Vận Mệnh Song Kiều (Hạ)
169
6:. Vận Mệnh Song Kiều (Thượng)
168
5:. Mang Theo Mỹ Nữ Xuất Hành (Hạ)
167
5:. Mang Theo Mỹ Nữ Xuất Hành (Thượng)
166
4:. Giai Nhân Như Tuyết (Hạ)
165
4:. Giai Nhân Như Tuyết (Thượng)
164
3:. Xuân Sắc Khôn Cùng (Hạ)
163
3:. Xuân Sắc Khôn Cùng (Thượng)
162
2:. Cùng Giường Chung Gối (Hạ)
161
2:. Cùng Giường Chung Gối (Thượng)
160
1:. Cánh Tay Nghịch Thiên (Hạ)
159
1:. Cánh Tay Nghịch Thiên (Thượng)
158
10:. Thần Bí Mỹ Nữ (Hạ)
157
10:. Thần Bí Mỹ Nữ (Thượng)
156
9:. Khác Loại Vận Mệnh Lý Luận (Hạ)
155
9:. Khác Loại Vận Mệnh Lý Luận (Thượng)
154
8:. Tranh Giành Tình Nhân (Hạ)
153
8:. Tranh Giành Tình Nhân (Thượng)
152
7:. Tử Dạ Điều Kiện (Hạ)
151
7:. Tử Dạ Điều Kiện (Thượng)
150
6:. Cường Giả Giác Ngộ (Hạ)
149
6:. Cường Giả Giác Ngộ (Thượng)
148
5:. Đẩy Ngã Vẫn Bị Đẩy Ngã? (Hạ)
147
5:. Đẩy Ngã Vẫn Bị Đẩy Ngã? (Thượng)
146
4:. Lâm Sương Nụ Hôn Đầu Tiên (Hạ)
145
4:. Lâm Sương Nụ Hôn Đầu Tiên (Thượng)
144
3:. Xinh Đẹp Chị Nuôi (Hạ)
143
3:. Xinh Đẹp Chị Nuôi (Thượng)
142
2:. Phòng Tắm Xuân Tình (Hạ)
141
2:. Phòng Tắm Xuân Tình (Thượng)
140
1:. Ra Tay Ác Độc Hồng Nhan (Hạ)
139
1:. Ra Tay Ác Độc Hồng Nhan (Thượng)
138
10:. Đêm Xuân (Hạ)
Chọn khoảng: 237 - 138 137 - 38 37 - 1