Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

5

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Sư Phụ Nhà Ta Siêu Hung Dữ (Bản Dịch)

Truyện có 1496 chương.
1497
Bảng cống hiến thay đổi
1496
Trảm sát
1495
Khinh thường (2)
1494
Khinh thường
1493
Ra ngoài giải sầu
1492
Trộm gà không được còn mất nắm gạo
1491
Bảng cống hiến (2)
1490
Bảng cống hiến
1489
Cường thế Nguyễn Trần Sương
1488
Chọc giận
1487
Công tử bột (2)
1486
Công tử bột
1485
Đi đến tiểu Giới thành
1484
Thắng lợi hoàn toàn
1483
Vô đề
1482
Một người đảo điên cả chiến trường (2)
1481
Một người đảo điên cả chiến trường
1480
Một dòng sông kiếm
1479
Chơi xỏ hai vị Thiên Đế
1478
Giới chiến (2)
1477
Giới chiến
1476
Mùi thịt nướng
1475
Giết ngay tức thì
1474
Chém chết Đại Đế (2)
1473
Chém chết Đại Đế
1472
Vịt chết còn mạnh miệng
1471
Quýt làm cam chịu
1470
Lại lấy được một bản nguyên thế giới
1469
Đánh lén (2)
1468
Đánh lén
1467
Thực lực Đế Tôn
1466
Thời gian tăng tốc
1465
Ăn thịt có sẵn
1464
Dụ dỗ (2)
1463
Dụ dỗ
1462
Hai đại giới chủ
1461
Tạo Giới cảnh (2)
1460
Tạo Giới cảnh
1459
Lão già kích động
1458
Lưỡng bại câu thương
1457
Lấy được hoang thú nghịch lân (3)
1456
Lấy được hoang thú nghịch lân (2)
1455
Lấy được hoang thú nghịch lân
1454
Lĩnh ngộ khí tức Hoang
1453
Truyền thuyết của Thời Quang giới chủ
1452
Hoang thú (2)
1451
Hoang thú
1450
Tiến vào Thời Quang giới
1449
Kiêu ngạo
1448
Lão bộc Thời Quang ra tay (2)
1447
Lão bộc Thời Quang ra tay
1446
Sát ý đến từ Thiên Đế
1445
Kiếm ý va chạm
1444
Gặp lại con cừu béo
1443
Thời Quang giới mở ra (2)
1442
Thời Quang giới mở ra
1441
Một ngàn vạn phương linh tinh đến tay
1440
Đồng tử dâng tiền
1439
Đàm Tịnh (2)
1438
Đàm Tịnh
1437
Đánh cược
1436
Thời Quang giới
1435
Đồng tiền vận mệnh (2)
1434
Đồng tiền vận mệnh
1433
Đánh lén tam sư phụ
1432
Tức nổ phổi
1431
Một con hổ nhỏ (2)
1430
Một con hổ nhỏ
1429
Một con sâu mọt nhỏ
1428
Mang thai?
1427
Ám toán (2)
1426
Ám toán
1425
Trở mặt không nhận người
1424
Đông Hoàng Tịnh
1423
Gọi tỷ tỷ Nữ Vương đại nhân
1422
Dự cảm không lành (2)
1421
Dự cảm không lành
1420
Tử Vong thần thụ nở hoa
1419
Bồ Khúc giả vờ
1418
Các ngươi hiểu chưa (2)
1417
Các ngươi hiểu chưa
1416
Vương tôn ra sân
1415
Tam đại gia tộc tề tựu
1414
Xuất hiện (2)
1413
Xuất hiện
1412
Chân lớn
1411
Đại nghĩa diệt thân
1410
Đồ tôn không bớt lo
1409
Đồ tôn không bớt lo
1408
Đừng học những điều xấu từ tứ sư phụ của ngươi
1407
Ném ra
1406
Đạp Tuyết Tầm Mai (2)
1405
Đạp Tuyết Tầm Mai
1404
Trung lương bất chính hạ lương oai
1403
Ai đóng vai kẻ ác
1402
Đàm luận nhân sinh (2)
1401
Đàm luận nhân sinh
1400
Đến lối ra của bí cảnh
1399
Một thiên tuyệt học
1398
Người của Trương gia (2)