Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

20

Bình

195

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)

Truyện có 1666 chương.
1
Tự Cam Đọa Lạc
2
Huyệt Ma Kiến
3
Đại Lực Thần Quyền
4
Phương Nhược Tích Mời
5
Kiểm Tra Lực Lượng
6
Thốn Quyền
7
Một Quyền Đánh Nổ Máy Kiểm Tra
8
Chu Lăng Phong
9
Điện Thoại Thần Bí
10
Trứng Phối Sủng
11
Đại Lực Nghĩ Biến Dị
12
Lực Ảnh Hưởng Của Một Câu Nói
13
Huynh Muội Khác Cha Khác Mẹ
14
Lý Huyền
15
Đừng Làm Phiền Ta Chơi Game
16
Ghi Vào
17
Cổ Hoàng Thành
18
Khô Cốt Tướng Quân
19
Tiến Vào Cổ Thành
20
Thuyết Phục
21
Đột Biến Ngoài Ý Muôn
22
Phối Sủng Cấp Truyền Kỳ
23
Cho Ngươi Hai Phút Đồng Hồ
24
Chiến Khô Cốt Tướng Quân
25
Nhược Điểm Phong Thu Nhạn
26
Trứng Phối Sủng Khô Cốt Tướng Quân
27
Xạ Nhật Quyết
28
Tỉnh Đạo Tiên
29
Mê Tiên Kinh
30
Bóng Đè
31
Không Thể Nhớ Nổi Kinh Văn
32
Phát Hiện Mới Của Tịch Dương Học Viện
33
Tâm Vô Tạp Niệm
34
Thanh Âm Nỉ Non
35
Hôi Tẫn Chưởng
36
Cho Đủ Số
37
Tranh Đoạt Trứng Phối Sủng
38
Còn Muốn Đánh Nữa Không?
39
Thứ Vị Công
40
Lực Lượng Đụng Độ
41
Dung Hợp Phối Sủng
42
Địa Hạ Phật Thành
43
Phật Tâm Liên
44
Huyết Văn Phật Tâm Liên
45
Quần Anh Tụ Liên Trì
46
Tiểu Phật Tự
47
Bữa Cơm Đoàn Viên
48
Mẹ Kế?
49
Ngân Dực Phi Nghĩ
50
Ấp Thất Bại
51
Thứ Ăn Của Phối Sủng
52
Kế Hoạch Của Lệ Tư
53
Nhập Học Sớm
54
Nâng Cao Cao
55
Tác Dụng Của Tâm Thiền
56
Ngân Nhãn Kim Vũ Ưng
57
Tranh Chấp
58
Thời Cơ Chém Giết Huyết Văn Phật Tâm Liên
59
Vây Công Phật Tâm Liên
60
Đền Mạng
61
Tư Cách
62
Mưa Gió Lại Nổi Lên
63
Cho Ngươi Ba Tháng
64
Mời
65
Trưởng Thành
66
Xông Vào Tiểu Phật Tự
67
Đột Phá Xiềng Xích
68
Chỉ Huy
69
Phật Điện Quỷ Dị
70
Lựa Chọn
71
Sinh Bệnh
72
Trà Bổ Huyết
73
Ngày Nhập Học
74
Diễn Đàn Thứ Nguyên
75
Hỏa Thần Đài
76
Vương Nam Nhân
77
Khảo Thí Nhập Học
78
Ma Hóa Tướng
79
Điên Cuồng Cày Quái
80
Tái Chiến Ma Hóa Tướng
81
Kéo Dài Thời Gian
82
Trốn
83
Giằng Co Ở Thềm Đá
84
Đoạn Đầu Thiên Sứ
85
An Gia Có Tiền
86
Thiên Đường Bên Phải
87
Thể Chất Đặc Thù
88
Lại Vào Hổ Lao Quan
89
Ma Hóa Tướng Chữ Đao
90
Một Chưởng Diệt Tướng
91
Trảm Tinh Đao Khí
92
Cực Phẩm Trứng Phối Sủng
93
Liên Nghĩ
94
Vong Ưu Bia
95
Long Môn Động
96
Trứng Phối Sủng Thạch Kỳ Lân
97
Trò Chơi Điện Thoại
98
Phi Thiên Hầu
99
Cổ Hoàng Kinh
100
Vô Tự Bia