Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

20

Bình

195

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch) của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
25,000
2
6,000
3
999
4
300
6
150
7
61
8
60