Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

37

Bình

153

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Người Trong Cẩu Đạo (Dịch)

Truyện có 3304 chương.
1
Hệ thống tu chân trí năng hết sức trung thành tận tâm vì ngài (1)
2
Hệ thống tu chân trí năng hết sức trung thành tận tâm vì ngài (2)
3
Một khóa ủy trị (1), online mất mạng
4
Một khóa ủy trị (1), online mất mạng
5
Ổn định đừng hoảng
6
Ổn định đừng hoảng
7
Ủy thác một ngày, ma đạo rời ra ta
8
Ủy thác một ngày, ma đạo rời ra ta
9
Đạo hữu, thật ra ta đến để giúp ngươi!
10
Đạo hữu, thật ra ta đến để giúp ngươi!
11
Lại có chuyện tốt như vậy?
12
Lại có chuyện tốt như vậy?
13
Lệ tiên tử
14
Lệ tiên tử
15
Cạm bẫy (1)
16
Cạm bẫy (2)
17
Hệ thống sẽ tặng miễn phí một đạo lữ cho ngài
18
Lão tử còn giữ được thân phận người trong cẩu đạo sao? (1)
19
Lão tử còn giữ được thân phận người trong cẩu đạo sao? (2)
20
Xuất hiện lại sau khi khen ngợi (1)
21
Xuất hiện lại sau khi khen ngợi (2)
22
Có vài người khúm núm… (1)
23
Có vài người khúm núm… (2)
24
Huyền Cốt Lăng Âm Chu (1)
25
Huyền Cốt Lăng Âm Chu (1)
26
Dễ dàng như vậy
27
Ta có thể chất đặc thù!
28
Trọng Minh tông (1)
29
Trọng Minh tông (2)
30
Ngoài ý muốn (1)
31
Ngoài ý muốn (2)
32
Hoàn toàn không ngờ tộc huynh lại là… (1)
33
Hoàn toàn không ngờ tộc huynh lại là… (2)
34
Nói về việc tu dưỡng bản thân của Ma môn đệ tử
35
Dụng tâm hiểm ác (1)
36
Dụng tâm hiểm ác (2)
37
Tiểu tử này không thích hợp!
38
Lại được tặng miễn phí… (1)
39
Lại được tặng miễn phí… (2)
40
Ngươi đang dùng đao pháp gì? (1)
41
Ngươi đang dùng đao pháp gì? (2)
42
Hệ thống tặng quà lớn! (1)
43
Hệ thống tặng quà lớn! (2)
44
Không có tiền nửa bước khó đi!
45
Độc nhất là lòng dạ đàn bà (1)
46
Độc nhất là lòng dạ đàn bà (2)
47
Âm Thi Vân
48
Nhiệm vụ (1)
49
Nhiệm vụ (2)
50
Loa Sơn thành (1)
51
Loa Sơn thành (2)
52
Đoan Mộc thành chủ
53
Đình viện đáng sợ (1)
54
Đình viện đáng sợ (2)
55
Thời hạn mười ngày
56
Huyết Loa độn pháp (1)
57
Huyết Loa độn pháp (2)
58
Nghi ngờ
59
Ngươi muốn đi đâu?
60
Túi thơm (1)
61
Túi thơm (2)
62
Phệ Hồn Tử Mẫu Trận (1)
63
Phệ Hồn Tử Mẫu Trận (2)
64
Đợi lát nữa cho ngươi khen ngợi bốn sao!
65
Nhân Diện Chu (1)
66
Nhân Diện Chu (1)
67
Thiên địch?
68
Tụ hợp (1)
69
Tụ hợp (1)
70
Bất hòa
71
Không phụ tình thâm! (1)
72
Không phụ tình thâm! (2)
73
Đệ tử mới có thể có ý đồ xấu gì?
74
Người tốt bụng (1)
75
Người tốt bụng (2)
76
Chắc chắn Trần sư huynh sẽ đồng ý! (1)
77
Chắc chắn Trần sư huynh sẽ đồng ý! (2)
78
Sao lão tử có thể chịu cơn giận này…
79
Xong chuyện phủi áo đi, tự gánh lấy oan ức (1)
80
Xong chuyện phủi áo đi, tự gánh lấy oan ức (2)
81
Kẻ cầm đầu! (1)
82
Kẻ cầm đầu! (2)
83
Miêu Thành Dương
84
Tông môn xử phạt (1)
85
Tông môn xử phạt (2)
86
Sư đệ gặp rắc rối gì cứ nói! (1)
87
Sư đệ gặp rắc rối gì cứ nói! (2)
88
Một thân nhẹ nhõm
89
Phúc lợi Ma môn (1)
90
Phúc lợi Ma môn (2)
91
Luyện đan
92
Thất bại (1)
93
Thất bại (2)
94
Kim Tố Miên
95
Thối Cốt Đan thượng phẩm! (1)
96
Thối Cốt Đan thượng phẩm! (2)
97
Đại sư
98
Vụ Liễu lại đến (1)
99
Vụ Liễu lại đến (2)
100
Thiên Nữ Bí Kỳ Nguyên Ma đại pháp