Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

37

Bình

153

Nhân Vật

Thêm

Ủng Hộ Truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Người Trong Cẩu Đạo (Dịch) của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc. Mỗi truyện được nhận tối đa 1000000 TLT ủng hộ cho mỗi tháng.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
15194
3
310
4
60
5
60