Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

111

Nhân Vật

6

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Chính Là Không Theo Sáo Lộ Ra Bài (Bản dịch)

Truyện có 591 chương.
592
Hỏng Chuyện Tốt
591
Tiểu Thất 2
590
Tiểu Thất 1
589
Tiểu Nương Tử 3
588
Tiểu Nương Tử 2
587
Tiểu Nương Tử 1
586
Tới Kỳ Quốc 2
585
Tới Kỳ Quốc 1
584
Hạ Trại
583
Lên Đường
582
Từ Biệt
581
Chuyển Hóa Thể Chất 2
580
Chuyển Hóa Thể Chất 1
579
Bảy Trận Pháp
578
Gia Thế Lâm Du Nhạn
577
Càn Khôn Sư
576
Trộm Mộ
575
Sư Huynh Quả Nhiên Yêu Ta
574
Đặt Tên Cho Con
573
Tin Tức Về Kỳ Quốc 2
572
Tin Tức Về Kỳ Quốc 1
571
Tiểu Cô Của Lâm Du Nhạn
570
Manh Mối
569
Trò Chơi Mới 3
568
Trò Chơi Mới 2
567
Trò Chơi Mới 1
566
Tình Tỷ Muội
565
Hệ Thống Khác Thường
564
Sắp Xếp 3
563
Sắp Xếp 2
562
Sắp Xếp 1
561
Bàn Chuyện 2
560
Bàn Chuyện 1
559
Phân Chia Địa Bàn
558
Gặp Cường Giả 4
557
Gặp Cường Giả 3
556
Gặp Cường Giả 2
555
Gặp Cường Giả 1
554
Huyền Cơ
553
Kết Giới Bản Tâm 3
552
Kết Giới Bản Tâm 2
551
Kết Giới Bản Tâm 1
550
Trò Chơi Mới 2
549
Trò Chơi Mới 1
548
Gặp Lại Sư Huynh 2
547
Gặp Lại Sư Huynh 1
546
Tô Tu Vũ Tới 2
545
Tô Tu Vũ Tới 1
544
Quay Về
543
Người Trong Lòng
542
Uống Rượu Trò Chuyện 3
541
Uống Rượu Trò Chuyện 2
540
Uống Rượu Trò Chuyện 1
539
Giác Quan Của Nữ Nhân 2
538
Giác Quan Của Nữ Nhân 1
537
Điểm Ngũ Hành
536
Ngã Bài Với Ân Giang Hồng 2
535
Ngã Bài Với Ân Giang Hồng 1
534
Vu Mạn Văn Hồi Phục
533
Tu Sinh Dưỡng Tức 2
532
Tu Sinh Dưỡng Tức 1
531
Họp Bàn 3
530
Họp Bàn 2
529
Họp Bàn 1
528
Liên Thủ 2
527
Liên Thủ 1
526
Kết Cục 3
525
Kết Cục 2
524
Kết Cục 1
523
Phá Vỡ Trận Nhãn Thứ Hai 3
522
Phá Vỡ Trận Nhãn Thứ Hai 2
521
Phá Vỡ Trận Nhãn Thứ Hai 1
520
Chuyện Ở Làng Chài 2
519
Chuyện Ở Làng Chài 1
518
Có Hai Trận Nhãn
517
Lai Lịch Tên Hỗn Đản
516
Phá Trận
515
Bắt Đầu
514
Châm Cứu
513
Thất Vọng
512
Người Hầu
511
Dị Ngữ
510
Người Quen
509
Va Chạm
508
Bên Trong Chướng Khí 2
507
Bên Trong Chướng Khí 1
506
Chướng Khí Quá Lại Hại
505
Đại Biểu Cho Lan Châu 2
504
Đại Biểu Cho Lan Châu 1
503
Chướng Khí 2
502
Chướng Khí 1
501
Tại Đập Nước Tam Hạp 3
500
Tại Đập Nước Tam Hạp 2
499
Tại Đập Nước Tam Hạp 1
498
Sư Huynh Tài Giỏi 2
497
Sư Huynh Tài Giỏi 1
496
Sí Diễm Chi Tâm
495
Bảo Vật
494
Sư Huynh Tới
493
Xe Bị Tuột Xích