Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

111

Nhân Vật

6

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Ta Chính Là Không Theo Sáo Lộ Ra Bài (Bản dịch) (6)

Giang Bắc Nhiên

Nhân vật chính

Gái đẹp bỗng nhiên sáp vào ngươi? Hừ, đừng tưởng có thể lừa được ta. Làm gì có điều tốt đẹp đến với…

Ngô Thanh Sách

Đệ tử đầu tiên main nhận, có thiên phú về luyện võ nhưng đầu óc ngu ngơ.

Thi Phượng Lan

Thi đường chủ, có gia thế bí ẩn. Ngực to não bé.

Ba Tỷ Muội Ngu Gia

Nhân vật chính

Tam bào thai, cực kỳ hâm mộ main, từng được main giúp đỡ. Tính tình hoạt bát, trong sáng.

Liễu Tử Câm

Nhân vật chính

Sư muội của main, từng được main giúp đỡ làm nhiệm vụ. Trong cơ thể chứa vật bất thường, là một TSU…

Mộc Dao

Nhân vật chính

Nữ nhi giáo chủ ma giáo Ân Giang Hồng, hâm mộ main, từng được main cứu giúp. Ngực phụ huynh thân hì…