Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Ta Có 9 Triệu Tỷ Tiền Liếm Cẩu (Bản Dịch) (2)

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Cầu bạo chương ! Tại hạ chờ mòn mỏi từng ngày

Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện dịch hay mà ngày 1 chương thì thực sự nản quá