Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Ta Có Một Cái Hoàng Đế Nhóm

Thể loại Đồng Nhân
Trạng thái Còn tiếp
Số chữ 318,426
Cập nhật
Năm xuất bản 2016

Giới Thiệu Truyện Ta Có Một Cái Hoàng Đế Nhóm

⚡ Truyện miễn phí 100 % . ⚡ TruyỆn chỉ có 1 chữ là hài !
⚡ Kịp tác
【 Faloo cấp A tác phẩm 】

Trở lại Đại Đường, Lý Đốn trở thành một hoàng thất con riêng.

Lý Đốn quyết định một thế này, nhất định phải làm cái cá ướp muối Tiêu Dao Vương, không nghĩ tới vậy mà khóa lại hoàng đế nói chuyện phiếm ** hệ thống.

Thủy Hoàng Đế Doanh Chính: "Ngươi nói vung, ngươi muốn làm cá ướp muối? Ai cho ngươi dũng khí? Ngươi cho trẫm tạo phản!"

Hán Cao Tổ Lưu Bang: "Chính ca nói rất đúng, một oa tử hoàng đế, ngươi một thường dân? Không được!"

Chu Nguyên Chương: "Tạo phản tạo phản, liền biết tạo phản, tạo cái gì phản, muốn hòa bình quá độ, trước hết giết một nhóm lại nói, không phục lại giết! Tất cả mọi người phục, ngươi không phản chính là hoàng đế!"

Lý Đốn thở dài: "Nhìn một cái, đây đều là tiếng người a. . ."

(bản cố sự đạt đến nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )


⛔PS : Truyện của Chuột CVT đa số yy, sảng văn..... các thanh niên nghiêm túc---- trên thông thiên văn---dưới thông địa lý----thánh mẫu- - cẩn thận trước khi đọc truyện

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Ta Có Một Cái Hoàng Đế Nhóm!