Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

68

Bình

348

Nhân Vật

Thêm

Ủng Hộ Truyện Ta Có Hệ Thống Auto Tu Luyện (Dịch) của tác giả Thái Bạch Xanh

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
60000
2
30200
4
5000
5
5000
6
4000
7
1000
8
700
10
200
11
200
12
200
14
200
15
200
16
200
17
60
19
10
20
10