Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

31

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Có Thể Nhìn Thấy Ẩn Tàng Cơ Duyên (Dịch)

khuongdeptrai321 · Luyện Khí Tầng Chín ·
8 Kim Phiếu
97 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay a...

kityanhem · Luyện Khí Tầng Chín ·
77 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, rất thích mấy bộ nửa tu tiên nửa game thế này

hài trọng sinh xuyên không game online
zZzTRIẾT_TÌNHzZ_80ct. · Hóa Thần Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay