Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

7

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Tả Đạo Khuynh Thiên(Bản Dịch) (1)

Luyện Khí Tầng Hai ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay !