Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

7

Bình

30

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Hôn Quân, Bắt Đầu Đưa Tặng Giang Sơn, Thành Thiên Cổ Nhất Đế (Dịch)

Truyện có 538 chương.
539
Mộ của Thiên Khả Hãn kỳ thật trong Đại La Cảnh? (2)
538
Mộ của Thiên Khả Hãn kỳ thật trong Đại La Cảnh? (1)
537
Hoàng Đế Đại La kinh sợ: Đại Hạ làm sao dám? (3)
536
Hoàng Đế Đại La kinh sợ: Đại Hạ làm sao dám? (2)
535
Hoàng Đế Đại La kinh sợ: Đại Hạ làm sao dám? (1)
534
San bằng Vạn Thọ Sơn, nhưng mộ Thiên Khả Hãn thì sao? (3)
533
San bằng Vạn Thọ Sơn, nhưng mộ Thiên Khả Hãn thì sao? (2)
532
San bằng Vạn Thọ Sơn, nhưng mộ Thiên Khả Hãn thì sao? (1)
531
Không thể đợi thêm nữa, bạo lực phá huỷ đi ! (3)
530
Không thể đợi thêm nữa, bạo lực phá huỷ đi ! (2)
529
Không thể đợi thêm nữa, bạo lực phá huỷ đi ! (1)
528
Tập hợp lực lượng mọi người, đào ra mộ Thiên Khả Hãn (3)
527
Tập hợp lực lượng mọi người, đào ra mộ Thiên Khả Hãn (2)
526
Tập hợp lực lượng mọi người, đào ra mộ Thiên Khả Hãn (1)
525
Người khác vội vàng đào bảo, các ngươi bận rộn làm ăn (3)
524
Người khác vội vàng đào bảo, các ngươi bận rộn làm ăn (2)
523
Người khác vội vàng đào bảo, các ngươi bận rộn làm ăn (1)
522
Đại Hạ các ngươi, thật là biết cách làm giàu (3)
521
Đại Hạ các ngươi, thật là biết cách làm giàu (2)
520
Đại Hạ các ngươi, thật là biết cách làm giàu (1)
519
Mộ Thiên Khả Hãn, thật ở Đại Hạ? (3)
518
Mộ Thiên Khả Hãn, thật ở Đại Hạ? (2)
517
Mộ Thiên Khả Hãn, thật ở Đại Hạ? (1)
516
Ngươi yên tâm, trẫm biết ẩn mình hơn hắn (3)
515
Ngươi yên tâm, trẫm biết ẩn mình hơn hắn (2)
514
Ngươi yên tâm, trẫm biết ẩn mình hơn hắn (1)
513
Đừng căng thẳng, trẫm đây cũng là lần đầu tiên (3)
512
Đừng căng thẳng, trẫm đây cũng là lần đầu tiên (2)
511
Đừng căng thẳng, trẫm đây cũng là lần đầu tiên (1)
510
Lợi hại rồi, nước của ta!(3)
509
Lợi hại rồi, nước của ta!(2)
508
Lợi hại rồi, nước của ta!(1)
507
Nhỏ yếu là nguyên tội, nhỏ yếu sẽ bị đánh! (3)
506
Nhỏ yếu là nguyên tội, nhỏ yếu sẽ bị đánh! (2)
505
Nhỏ yếu là nguyên tội, nhỏ yếu sẽ bị đánh! (1)
504
Bên ngoài trời lạnh, có chuyện gì thì vào trong chăn (3)
503
Bên ngoài trời lạnh, có chuyện gì thì vào trong chăn (2)
502
Bên ngoài trời lạnh, có chuyện gì thì vào trong chăn (1)
501
Người khác là băng tai năm mươi năm, trẫm lại là trăm năm mới gặp? (3)
500
Người khác là băng tai năm mươi năm, trẫm lại là trăm năm mới gặp? (2)
499
Người khác là băng tai năm mươi năm, trẫm lại là trăm năm mới gặp? (1)
498
Ta muốn đường vòng vượt qua, ngươi lại vọt nhanh thẳng tắp? (3)
497
Ta muốn đường vòng vượt qua, ngươi lại vọt nhanh thẳng tắp? (2)
496
Ta muốn đường vòng vượt qua, ngươi lại vọt nhanh thẳng tắp? (1)
495
Đại Hạ không bị băng tai ảnh hưởng? Đại La Hoàng Đế sụp đổ (3)
494
Đại Hạ không bị băng tai ảnh hưởng? Đại La Hoàng Đế sụp đổ (2)
493
Đại Hạ không bị băng tai ảnh hưởng? Đại La Hoàng Đế sụp đổ (1)
492
Băng tai sắp tới, Đại Hạ, Đại La hai nước giao dịch vật tư (3)
491
Băng tai sắp tới, Đại Hạ, Đại La hai nước giao dịch vật tư (2)
490
Băng tai sắp tới, Đại Hạ, Đại La hai nước giao dịch vật tư (1)
489
Thế gia uỷ khuất: Cướp sinh ý của chúng ta, còn bêu xấu thanh danh của chúng ta? (3)
488
Thế gia uỷ khuất: Cướp sinh ý của chúng ta, còn bêu xấu thanh danh của chúng ta? (2)
487
Thế gia uỷ khuất: Cướp sinh ý của chúng ta, còn bêu xấu thanh danh của chúng ta? (1)
486
Một khúc Lương Chúc, truy điệu tình yêu đã chết của ta (3)
485
Một khúc Lương Chúc, truy điệu tình yêu đã chết của ta (2)
484
Một khúc Lương Chúc, truy điệu tình yêu đã chết của ta (1)
483
Trời không sinh Lâm Bắc Phàm ta, Thương Đạo Vạn Cổ như đêm dài (3)
482
Trời không sinh Lâm Bắc Phàm ta, Thương Đạo Vạn Cổ như đêm dài (2)
481
Trời không sinh Lâm Bắc Phàm ta, Thương Đạo Vạn Cổ như đêm dài (1)
480
Thế gia biến người thành quỷ, Đại Hạ biến quỷ trở lại người (3)
479
Thế gia biến người thành quỷ, Đại Hạ biến quỷ trở lại người (2)
478
Thế gia biến người thành quỷ, Đại Hạ biến quỷ trở lại người (1)
477
Vì Đại Hạ quật khởi mà đi học (3)
476
Vì Đại Hạ quật khởi mà đi học (2)
475
Vì Đại Hạ quật khởi mà đi học (1)
474
Đại Hạ đây là đang đuổi tận giết tuyệt bọn họ (3)
473
Đại Hạ đây là đang đuổi tận giết tuyệt bọn họ (2)
472
Đại Hạ đây là đang đuổi tận giết tuyệt bọn họ (1)
471
Đẩy mạnh sản nghiệp giáo dục, giúp bọn nhỏ được đi học (3)
470
Đẩy mạnh sản nghiệp giáo dục, giúp bọn nhỏ được đi học (2)
469
Đẩy mạnh sản nghiệp giáo dục, giúp bọn nhỏ được đi học (1)
468
Trẫm đã tạo nghiệt gì mà ông trời lại đối xử với trẫm như vậy? (3)
467
Trẫm đã tạo nghiệt gì mà ông trời lại đối xử với trẫm như vậy? (2)
466
Trẫm đã tạo nghiệt gì mà ông trời lại đối xử với trẫm như vậy? (1)
465
Trẫm nguyện ý suất lĩnh văn võ bá quan quy y cửa Phật (3)
464
Trẫm nguyện ý suất lĩnh văn võ bá quan quy y cửa Phật (2)
463
Trẫm nguyện ý suất lĩnh văn võ bá quan quy y cửa Phật (1)
462
Đại La Hoàng Đế chửi mẹ: Vì sao Đại Hạ mưa thuận gió hoà, Đại La bọn họ yêu phong quấy phá? (3)
461
Đại La Hoàng Đế chửi mẹ: Vì sao Đại Hạ mưa thuận gió hoà, Đại La bọn họ yêu phong quấy phá? (2)
460
Đại La Hoàng Đế chửi mẹ: Vì sao Đại Hạ mưa thuận gió hoà, Đại La bọn họ yêu phong quấy phá? (1)
459
Gọi lão ca cái gì? Gọi nhạc phụ! (3)
458
Gọi lão ca cái gì? Gọi nhạc phụ! (2)
457
Gọi lão ca cái gì? Gọi nhạc phụ! (1)
456
Hoá ra là chuyện của cháu gái, trẫm vị thúc thúc này càng phải quan tâm (3)
455
Hoá ra là chuyện của cháu gái, trẫm vị thúc thúc này càng phải quan tâm (2)
454
Hoá ra là chuyện của cháu gái, trẫm vị thúc thúc này càng phải quan tâm (1)
453
Luận đao với tông sư lạ mặt, đao của ngươi không được (3)
452
Luận đao với tông sư lạ mặt, đao của ngươi không được (2)
451
Luận đao với tông sư lạ mặt, đao của ngươi không được (1)
450
Khoa Cử Võ Cử cùng thi, nhân tài các nơi đầu nhập (3)
449
Khoa Cử Võ Cử cùng thi, nhân tài các nơi đầu nhập (2)
448
Khoa Cử Võ Cử cùng thi, nhân tài các nơi đầu nhập (1)
447
Trẫm không chịu nổi cám dỗ nhất, nhất là cám dỗ sắc đẹp (3)
446
Trẫm không chịu nổi cám dỗ nhất, nhất là cám dỗ sắc đẹp (2)
445
Trẫm không chịu nổi cám dỗ nhất, nhất là cám dỗ sắc đẹp (1)
444
Không chỉ ác ý không mua nhà, còn ác ý đòi tiền ? (3)
443
Không chỉ ác ý không mua nhà, còn ác ý đòi tiền ? (2)
442
Không chỉ ác ý không mua nhà, còn ác ý đòi tiền ? (1)
441
Đám điêu dân này, vậy mà ác ý không mua nhà (3)
440
Đám điêu dân này, vậy mà ác ý không mua nhà (2)