Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

23

Bình

462

Nhân Vật

Thêm

Ủng Hộ Truyện Ta Không Phải Là NPC (Dịch) của tác giả Thiên Mệnh Vương Hầu

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
187700
2
91000
3
50111
4
40087
6
30000
7
20888
8
19500
9
19000
10
10000
11
10000
13
10000
14
10000
15
10000
16
10000
17
10000
18
10000
19
8502