Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

12

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Không Thể Nào Là Kiếm Thần (Dịch)

thanthoai4026 · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
87 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Cố gắng lên chương bạn ơi. Thanks