Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

46

Nhân Vật

4

Thêm

Đề cử / Review truyện Ta Là Đế Bá (2)

Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay tuy tác mới tập viết nhưng truyện rất ổn có pha một chút hài

Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ủng hộ tác việt