Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

118

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Uchiromasuu12 · Luyện Khí Tầng Chín ·
1 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay lắm đh mong ra thêm nhìu nhìu. 🥰🥰🥰🥰