Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

7

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Tại Tận Thế Nhặt Bảo Rương

Nham123 · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ad ra thêm Đi ♥️

H.nn · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay lắm tiếp đi