Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

11

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Tại Trảm Yêu Ti Trừ Ma Ba Mươi Năm (Dịch)

Truyện có 282 chương.
1
Yêu Ma Đồ Lục
2
Vọng Khí Chi Thuật
3
Hoàng Đình Đạo Kinh
4
Pháp Hải Tiên Sư
5
Cửu Phẩm Thành Tiên
6
Hình Giả Nói
7
Ngàn Năm Đạo Hạnh
8
Bích Ba Long Vương
9
Hô Mưa Gọi Gió
10
Kinh Đô Chấn Động
11
Hồn Phách Hồ Yêu
12
Thế Đạo Hỗn Loạn
13
Cố Nhân Trùng Phùng
14
Đột Tử Xuất Hiện
15
Bạch Liên Chuyển Sinh
16
Tiên Kiếm Tử Dĩnh
17
Tròn Mười Năm
18
Một Kiếm Đoạn Phong
19
Phế Đan
20
Tại Xuân Phong Lâu
21
Bối Cảnh Chỗ Dựa
22
Hồ Nguyệt Thanh Khâu
23
Cảm Ứng Thiên Địa
24
Mua Không Bằng Chép
25
Làm Mai
26
Biệt Hiệu Liễu Tuyền
27
Tứ Đại Học Cung
28
Viện Chính Làm Lời Bình
29
Hồ Nữ Thanh Khâu
30
Việc Này Lớn
31
Tức Thành Giao Mãng
32
Một Kiếm Gãy Đuôi
33
Đại Khoái Nhân Tâm
34
Lòng Người Thiện Ác
35
Gặp Mặt Không Biết
36
Lấy Yêu Ma Hịch
37
Làm Trái Tổ Chế
38
Kiếm Thuật Thần Thông
39
Lạc Kinh Hổ Quý
40
Say Rượu Báo Mộng
41
Núi Hoang Mưa Đêm
42
Lừa Quỷ Gạt Yêu
43
Giáo Úy Trảm Ma
44
Sơn Thần Sa Đọa
45
Tâm Ma Phân Thân
46
Truy Tung Kiếm Dấu Vết
47
U Minh Quỷ Yến
48
Hung Trận Luyện Hồn
49
Thế Gian Bể Khổ
50
Trên Đầu Thanh Thiên
51
Thạch Cổ Thư Viện
52
Kiếm Trảm Đại Nho
53
Hết Thảy Đều Kết Thúc
54
Phàm Trần Tục Thế
55
Mục Tiêu Trung Đẳng
56
Ngu Dân Nhưng Huấn
57
Mỗ Gia Tần Quỳnh
58
Tự Yêu Như Thân
59
Lựa Chọn Gian Nan
60
Pháp Trách Chúng Không
61
Bất Tử Bất Diệt
62
Long Kỵ Tàn Sát
63
Được Một Bạn Sách
64
Tam Ngộ Chân Nhân
65
Môn Sinh Thiên Tử
66
Biếm Trích Long Xuyên
67
Không Mời Mà Tới
68
Cao Nhân Tần Quỳnh
69
Kinh Kỳ Chi Loạn
70
Yêu Minh Trưởng Lão
71
Huynh Đệ Tình Thâm
72
Võ Thánh Tự Viết
73
Hoàn Thành Sưu Yêu Lục
74
Hiểu Lòng Người
75
Hoàng Đế Thọ Yến
76
Toan Tính
77
Âm Thần Dạ Du
78
Nhật Ký Của Trương Thành
79
Cung Phụng Trảm Yêu
80
Chỗ Ở Tiên Nhân
81
Rất Có Thiên Phú
82
Luận Kiếm Đặt Cược
83
Pháp Hải Mời
84
Tiểu Yêu Nghèo Túng
85
Địa Chi Sắc Chế
86
Bồ Đề Phật Tổ
87
Một Chưởng Đập Chết
88
Lão Tăng Quét Rác
89
Tâm Ma Giảng Kinh
90
Đóng Chặt Sơn Môn
91
Viện Quân Yến Vương
92
Cái Chết Của Tâm Ma
93
Yêu Tiên Hiện Thế
94
La Hán Pháp Tướng
95
Bạch Liên Thánh Mẫu
96
Thần Ngưu Ngũ Sắc
97
Cưỡi Trâu Vào Thành
98
Vật Bộ Truyền Thừa
99
Nhà Ngục Dị Biến
100
Sát Khí Nhập Thể
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 282