Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

4

Bình

4

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Ta Thân Phận Đại Đạo Bị Muội Muội Đắc Kỷ Công Khai (Dịch) (4)

Luyện Khí Tầng Chín ·
10 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyên này hài, coi từ convert đến dịch một lần nữa

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Hay...cơ mà chương ra hơi chậm

Kết Đan Hậu Kỳ ·
50 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ra chương lâu quá aaa.

Kết Đan Sơ Kỳ ·
5 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

uh thì motip cũ nhưng biến tấu từ truyền thuyết cổ nên đọc thú vị