Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

8

Bình

16

Nhân Vật

3

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Thật Sự Không Yếu Nha

Truyện có 344 chương.
1
Đạo sinh tồn trong loạn thế
2
Phệ Nguyên bình
3
Ta thật sự không có bệnh
4
Dò xét
5
Đánh lén ban đêm
6
Có tật giật mình
7
Người này thật yếu
8
Mối nguy
9
Đồng môn hảo hữu
10
Oán niệm
11
Loạn thế
12
Gia đình
13
Thiên Lang bang
14
Điệp Lãng công
15
Lột xác
16
Nhà mới
17
Thực chiến
18
Nhập đội
19
Dự định
20
Nhiệm vụ
21
Cung điện Liệt Dương và Tế Thế minh
22
Săn thú
23
Phá cảnh
24
Ta tâm sự cùng đường chủ
25
Ngươi uống say rồi
26
Hung thủ
27
U Ảnh bộ
28
Phản ứng dây chuyền
29
Bằng hữu
30
Cảnh cáo
31
Thu hoạch
32
Tiệc không tốt
33
Ngũ Thiên Đoạn Tràng tán
34
Thỉnh giáo
35
Đầu đuôi câu chuyện
36
Chỉ còn thừa một hơi
37
Nhân sinh vô thường
38
Hồi quang phản chiếu
39
Nhịn đủ!
40
Không có bệnh
41
Vào thành
42
Bất thường
43
Lão sư
44
Không hợp thói thường
45
Hủy diệt
46
Thu hoạch
47
Chữa bệnh
48
Chăm sóc
49
Lôi kéo
50
Ám sát
51
Bẻ gãy, nghiền nát
52
Kiếp nạn
53
Viện quân
54
Rút lui
55
Ly biệt
56
Tử cục
57
Phá cục
58
Loạn chiến
59
Nguy cấp
60
Tứ Lãng Quy Nhất
61
Tà ma
62
Sống còn
63
Gia nhập
64
Cơ hội
65
Phơi bày chân tướng
66
Ve sầu thoát xác
67
Thương đội Thẩm gia
68
Tô gia Thần Hỏa thành
69
Không chê vào đâu được
70
Ngũ Lao Thất Thương chưởng
71
Tới tay
72
Nghi thức nhập môn
73
Giao dịch
74
Nhân sinh vô thường
75
Hàn Băng kình
76
Điệu thấp tu luyện
77
Thanh danh
78
Tùy thời mà động
79
Nghĩ thông suốt (1)
80
Nghĩ thông suốt (2)
81
Hao tổn
82
Thuế phàm
83
Ngũ Lao Thất Thương Chi Khí
84
Nhiệm vụ
85
Giải quyết
86
Thế cục
87
Vị trí
88
Thăm dò
89
Nhân mạch
90
Ân oán
91
Tràn đầy sát ý (1)
92
Tràn đầy sát ý (2)
93
Đầu nhập vào
94
Liên minh
95
Biến đổi về chất
96
Thiền dực
97
Quét sạch (1)
98
Quét sạch (2)
99
Vững chắc
100
Quyết định