Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

8

Bình

16

Nhân Vật

3

Thêm

Đề cử / Review truyện Ta Thật Sự Không Yếu Nha (8)

Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay, ban đầu nhìn tên tưởng thể loại god ẩn cư mì ăn liền truyện không hệ thống, buff tính ra cũng khá ghê nhưng xem trong tình cảnh truyện thì lại vừa đủ có cái nhóm dịch …

Kết Đan Trung Kỳ ·
21 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, đáng để nhảy

Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
10 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay mà ra chương chậm quá

Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
135 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay cần lên top

Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Hảo hảo, mì tôm chua cay Dịch nhanh nào.

Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay , dịch tốt ...

Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
1 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, rất đáng thử

Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, đáng để thử nhảy hố.