Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

8

Bình

16

Nhân Vật

3

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Ta Thật Sự Không Yếu Nha (3)

Trần Triệt

Nhân vật chính

Một thư sinh có dáng vẻ khá tốt, khoảng 20 tuổi, ở cùng với mẫu thân và cữu cữu trong một căn nhà n…

Vương Kính Minh

Là một vị Đại Nho nổi tiếng ở Ký Châu và cũng là lão sư của Trần Triệt. Vương Kính Minh rất yêu quý…

Vương Nhu

Mẫu thân của Trần Triệt