Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

99

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Không Phải Con Trai Của Khí Vận (Dịch)

Truyện có 641 chương.
1
E rằng ta là nhân vật chính hàng giả rồi
2
Tiểu thái giám số đỏ
3
Chẳng lẽ mặt ta quá đen sao?
4
Muốn luyện thần công, vung đao tự cung
5
Suýt nữa thì đi lĩnh cơm hộp (*) (1)
6
Suýt nữa thì đi lĩnh cơm hộp (2)
7
Điện hạ, nô tài thật sự không làm được!
8
Biện pháp thăng cấp khí vận
9
Lẽ nào năng lực của ta mất tác dụng?
10
Tiểu Linh Tiên nghiêng nước nghiêng thành
11
Sao ngươi không cướp sắc! (1)
12
Sao ngươi không cướp sắc! (2)
13
Vạn lần không ngờ
14
Các hạ không có duyên với ta
15
Tiên tử có duyên với ta
16
Chú ngữ thần bí
17
Diễn kịch, tiểu tử ngươi nhất định đang diễn kịch
18
Cảm động, lão hũ quá cảm động (1)
19
Cảm động, lão hũ quá cảm động (2)
20
Ta với ngài hận gặp nhau muộn, hận gặp nhau muộn
21
Thanh Liên Kiếm Quân, Lý Trường Ca (1)
22
Thanh Liên Kiếm Quân, Lý Trường Ca (2)
23
Có thể bớt thiếu não giúp ta được không (1)
24
Có thể bớt thiếu não giúp ta được không (2)
25
Mở được Hồ Lô Đại đế trong tiên khoáng?
26
Hành thiện tích đức, miễn nhận đạo lữ
27
Kẻ này cao thâm mạt trắc, không thể trêu vào (1)
28
Kẻ này cao thâm mạt trắc, không thể trêu vào (2)
29
Cách kéo dài duyên với Tiên sư
30
Tiên sư đã bận rộn giúp đỡ ta, không lấy thù lao sao coi được
31
Ý chí cầu sinh của Tống chưởng quầy (1)
32
Ý chí cầu sinh của Tống chưởng quầy (2)
33
Vĩnh viễn ủng hộ Tiểu Linh Tiên!
34
Nỗi oán hận của Tiểu Linh Tiên
35
Ngươi muốn làm gì!
36
Tiểu Linh Tiên thăm dò Thẩm tiên sư
37
Hệ thống tu luyện Thần Ma Luyện thể!
38
Cơ duyên của Tiểu Linh Tiên
39
Cường giả Tà Linh giáo (1)
40
Cường giả Tà Linh giáo (2)
41
Đổ vỏ?
42
Kiếm khí trường hà đãng càn khôn
43
Hay lại chém thêm một kiếm?
44
Châm hai cái là được
45
Cuối cùng Điện hạ đã chuyển vận được rồi sao?
46
Trì Tử Bạch Liên Hoa
47
Thật là cường ngạnh, thật là bá đạo. Ta thích! (1)
48
Thật là cường ngạnh, thật là bá đạo. Ta thích! (2)
49
Nhất Nguyên Trọng Thủy, luyện hóa vào thận (1)
50
Nhất Nguyên Trọng Thủy, luyện hóa vào thận (2)
51
Nữ nhân như nước, quả đúng không sai
52
Tiên sư, chúng ta nhớ người muốn chết!
53
Ôm đùi Tiên sư nhân lúc còn sớm không?
54
Thăng cấp số mệnh và năng lực (1)
55
Thăng cấp số mệnh và năng lực (2)
56
Bất ngờ không? Ngạc nhiên không?
57
Thẩm ca ca, Liên nhi đến tìm huynh!
58
Bịa đặt nhân duyên đại pháp
59
Một Tống chưởng quầy thông minh
60
Ta là Lục hoàng tử nước Đại Viêm, Thẩm Ngạo (1)
61
Ta là Lục hoàng tử nước Đại Viêm, Thẩm Ngạo (2)
62
Bản điện hạ thật sự là Lục hoàng tử!
63
Quầng sáng màu vàng sáng chói mắt!
64
Nữ quỷ này không siêu độ sao?
65
Thần Tiêu Thánh địa, Bạch Hổ Thánh nữ
66
Siêu độ Quỷ Anh, Vãng Sinh Kinh
67
Tiên tử và bần đạo vô duyên (1)
68
Tiên tử và bần đạo vô duyên (2)
69
Cơ duyên của Trương Vân Hi
70
Tiên sư, chẳng lẽ ngài đã biết trước?
71
Khoáng thạch đến từ chiến trường cổ xưa
72
Gió thổi mưa giông trước cơn bão
73
Tuyệt thế thần khoáng, chín đạo lôi kiếp (1)
74
Tuyệt Thế Thần Khoáng, chín đạo lôi kiếp (2)
75
Dù phải lấy thân báo đáp cũng được
76
Cuối cùng đầu bổn Điện hạ cũng xanh rồi?
77
Bản nguyên Hậu thiên Hỗn Nguyên Âm Dương Thần Lôi!
78
Hắn phá được thuật dịch dung của ta (1)
79
Hắn phá được thuật dịch dung của ta (2)
80
Đây chính là huynh đệ ruột thịt của ta
81
Phụ tử tình thâm, Đoạn Ức Đan
82
Người đoán xem, con đã làm gì hắn?
83
Trong thận có gì đó đang muốn ra ngoài
84
Dị tượng – Huyền Vũ Trấn Giang Sơn (1)
85
Dị tượng – Huyền Vũ Trấn Giang Sơn (2)
86
Tân Hỏa, Lôi Đế Luyện Thể Quyết! (1)
87
Tân Hỏa, Lôi Đế Luyện Thể Quyết! (2)
88
Ta muốn tiễn Lục ca lên đường (1)
89
Ta muốn tiễn Lục ca lên đường (2)
90
Thần Tiêu Thánh Địa, Bích Liên trưởng lão
91
Tân Hỏa thần thông, trảo kê đại thủ ấn
92
Đệ nhất Lôi pháp năm ngàn năm nay
93
Nào, lấy bản đồ ra đây
94
Chân tướng chỉ có một, hắn là đứa con của Thần Khí Vận
95
Vương giả Thẩm Thiên lộ mặt (1)
96
Vương giả Thẩm Thiên lộ mặt (2)
97
Hận không thể gặp mặt Tiên sư Ngạo Thiên
98
Lan Nhi trên trời có thiêng cũng mỉm cười nơi chín suối
99
Ngươi như vậy vi sư cũng cảm thấy được an ủi!
100
Liên Nhi, bổn Điện hạ sẽ chịu trách nhiệm với nàng!