Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

99

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Không Phải Con Trai Của Khí Vận (Dịch)

vipchandoi94 · Luyện Khí Tầng Ba ·
20 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Cao Độ YY

Bạo chương đi bro 😭😭😭

nhokminh31590 · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay,có triển vọng.Main là chuyên gia ôm đùi

0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay