Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

24

Bình

173

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Từ Trong Gương Xoát Cấp (Dịch)

Truyện có 1349 chương.
1
Đinh, Ngón tay vàng vào sổ!
2
Cày đồ trong gương!
3
Lần đầu giết, rơi thứ tốt!
4
Võ kỹ, Trảm Kiếm Quyết!
5
Nhanh nhẹn!
6
Hình chiếu hung thú cấp ba
7
Thiên phú Kim hệ!
8
Thuần sát!
9
Hình chiếu, võ giả Trung Cấp!
10
Một kiếm
11
Đánh giá cấp SSS!
12
Không thể khiêm tốn nữa
13
Ưu thế thuộc tính võ giả!
14
Tiểu tử này là yêu nghiệt gì vậy?
15
Lão sư ngơ ngác!
16
Thiên phú Phong Hệ tới tay!
17
Đoán Cốt Như Cương!
18
Thiên phú Thủy Hệ trung cấp
19
Điểm Tinh Kiếm Quyết!
20
Ai nói với ngươi ta là võ giả dự bị Trung Cấp
21
Trường cao đẳng Liên kiểm tra
22
Thần Cương Bá Thể Công!
23
Bốn giáo liên kiểm tra.
24
Hình chiếu, võ giả cao cấp!
25
Vừa nghĩ đến đã thấy sợ.
26
Không có gì là một đòn không thể giải quyết
27
Bích Liên không rung!
28
Ngựa đen đen chảy mỡ
29
Lên cấp võ giả!
30
Bạo nổ bạo nổ bạo nổ! Kim Diệu Công!
31
Có thể ngang với lực công kích của võ giả cao cấp!
32
Nhiệm vụ trường cao đẳng!
33
Thiên phú Hệ Hắc Ám
34
Lại có thuộc tính đưa tới cửa!
35
Thiên phú kiếm đạo!
36
Thiên phú của ngươi không tệ, nhưng một giây kế tiếp chính là ta!
37
Đánh phá kỷ lục, thông báo toàn trường!
38
Võ giả trung cấp1
39
Hình chiếu lão sư
40
Công pháp thuộc tính thủy, Thương Lãng Quyết!
41
Bị xem thường
42
Lại xuất hiện thiên phú kiếm đạo trung cấp!
43
Hung thú hình người
44
Thạch nguyên lực thượng đẳng!
45
Võ giả công hội!
46
Khoái Kiếm Lý Khoan!
47
Điểm Tinh Kiếm Quyết cấp viên mãn!
48
Một kiếm giết trăm người!
49
Dung hợp, Kiếm đạo thiên phú cao cấp!
50
Làm người không thể so với yêu nghiệt được!
51
Bán Đao Ý!
52
Lĩnh ngộ kiếm ý!
53
Thể chất thiên phú!
54
Nội tâm bình tĩnh không một gợn sóng, thậm chí còn muốn cười!
55
Không cần rút kiếm!
56
Lập Flag
57
Thối pháp ý cảnh!
58
Kim Cương Bất Diệt Công!
59
Kiếm ý, ra!
60
Thiên tài kiếm đạo trăm năm khó gặp!
61
Thiên phú hệ Phong trung cấp!
62
Hình chiếu luyện đan sư tam phẩm
63
Dung hợp thiên phú đao đạo!
64
Lẩn vào đồ vật kỳ quái!
65
Đánh rơi ra nửa đao ý!
66
Thiên phú đưa tới cửa thiên phú!
67
Mẹ ơi, ở đây có quái vật!
68
Đây là thủ tịch của chúng ta!
69
Thiên phú tiến hóa!
70
Khí lực bạo tăng, lực lượng mười vạn cân!
71
Bất ngờ nghe tin hung thú cấp Lĩnh Chủ!
72
Phong Vân thần bí khó lường!
73
Bán đao ý tiến hóa!
74
Một chiêu!
75
Thật ngại quá, ta còn có đao ý!
76
Song Ý cảnh ra!
77
Hai thành rưỡi kiếm ý!
78
Võ giả Đỉnh Phong, tăng cường gấp sáu lần!
79
Lấy được bảo khí trung phẩm!
80
Đánh rơi rồi! Túi kinh nghiệm luyện khí sư trung phẩm!
81
Lần đầu luyện vũ khí, chiến đao cấp trung phẩm
82
Kiếm ý thành thứ ba!
83
Hình chiếu hung thú cấp chín!
84
Sức mạnh tuyệt đối!
85
Không Gian thuộc tính!
86
Một phát nhập hồn!
87
Kẻ có tiền ‘Đáng chết’!
88
Thì ra hắn mạnh như vậy!
89
Đối tượng thí luyện tốt nhất!
90
Nick ảo trong lúc vô tình đã trâu bò đến thế!
91
Hút khô một tháp nguyên lực!
92
Thiên phú khống huyết trung cấp!
93
Siêu cấp hung thú, Bạch Hổ!
94
Nguyên lực mạch khoáng, thỏa thích hấp thu!
95
Võ giả Tiên Thiên!
96
Nhất định hình chiếu một lượt!
97
Kiếm ý, sáu thành!
98
Để ta tới đi!
99
Chương 99
100
Công pháp hệ Không Gian tới tay!