Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

66

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ (Dịch)

thanthoai4026 · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
88 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, cố lên team dịch

DenDenUUDenDen · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
96 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hay, thể loại mới lạ.