Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

11

Vấn Đề

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Đề cử / Đánh giá truyện Tái Đạo

Nobinobita · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
10 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Thể loại linh dị, hệ thống như bao thể loại. Nhưng được cái nội dung, hệ thống lại khá hay và mới lạ. Ủng hộ tác.

hài