Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

12

Bình

510

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tạo Hóa Chi Vương (Dịch)

Truyện có 2199 chương.
1
Bí Mật Của Diệp Chân
2
Hạt Giống Tuyển Chọn (1)
3
Hạt Giống Tuyển Chọn (2)
4
Bình An Châu Biến Đổi Khác Thường
5
Bình An Châu Biến Đổi Khác Thường
6
Thận Long Châu
7
Ngư Long Đạo
8
Vui Vẻ
9
Đại Điển Tông Môn
10
Ngươi Cũng Xứng?
11
Không Phục Trở Lại
12
Đêm Khuya Phục Kích
13
Niềm Vui Của Triệu Quản Sự
14
Có Càn Khôn Khác?
15
Treo Giải Thưởng Ở Trước Mặt Mọi Người
16
Danh Hiệu Đứng Đầu (1)
17
Danh Hiệu Đứng Đầu (2)
18
Luận Vận Khí
19
Quà Tốt Của Triệu Quản Sự
20
Nếu Muốn Hỏi Trước Tiên Phải Đúc Mật
21
Tiên Thiên Tịnh Thể
22
Liên Tiếp Đột Phá
23
Ngư Long Cửu Biến (1)
24
Ngư Long Cửu Biến (2)
25
Ưu Thế Của Diệp Chân (1)
26
Ưu Thế Của Diệp Chân (2)
27
Kim Nguyên Bảo Hối Hận
28
Chọn Bí Tịch Phong Ba
29
Nhiệm Vụ Tông Môn
30
Hồng Báo Xui Xẻo
31
Nguyên Nhân Hoa Ly Bệnh
32
Huyễn Ảnh Xà Vương
33
Dị Biến (1)
34
Dị Biến (2)
35
Tông Môn Cấm Địa
36
Lời Hứa Vạn Kim
37
Hai Tên Hèn Nhát
38
Bí Mật
39
Mã Hồn Tức Giận
40
Hành Động Kinh Người Của Diệp Chân
41
Ngươi Có Dám Hay Không?
42
Liều Mạng
43
Thu Hoạch Lớn Nhất
44
Ban Thưởng Đặc Thù
45
Bản Chép Tay Của Chân Truyền
46
Lần Nữa Đột Phá
47
Nhất Khí Hỗn Nguyên Công
48
Tử Muốn Dưỡng Mà Thân Không Đợi
49
Ám Hương
50
Bí Động Hủy?
51
Chủ Phong Chấn Động
52
Quá Sơn Phong
53
Tài Phú Của Quá Sơn Phong
54
Ly Thủy Tông
55
Chân Nguyên Kiếm Chỉ
56
Trả Lại Gấp Mười Gấp Trăm Lần!
57
Để Phụ Thân Làm Địa Chủ
58
Hà Bán Thành Cầu Hôn
59
Tiên Linh Thiếu Nữ
60
Tộc Hội
61
Cùng Lên Đi
62
Chấn Kinh Tứ Tọa
63
Nghĩa Dũng Chi Sĩ
64
Song Song Đột Phá
65
Anh Linh Quy Hề
66
Có Bản Sự Có Thể Lưu Lại ?
67
Bí Mật Của Mông Xuyên
68
Liệt Hỏa Quỷ Thối
69
Truyền Thừa Linh Quang Của Mông Xuyên
70
Đường Máu Ra Khỏi Thành
71
Một Nửa Chúa Sơn Lâm
72
Phát Hiện Mới Của Thận Long Châu
73
Ta Cũng Muốn Cho Ngươi Một Sự Thống Khoái
74
Chuẩn Chân Truyền Vẫn Lạc
75
Ngân Tuyến Ma Điêu Vương
76
Bảo Khí Bạo Linh
77
Ngư Ông Đắc Lợi
78
Người Ly Thủy Tông Tới
79
Vu Oan Hãm Hại, Ai Không Biết!
80
Đánh Chính Là Ngươi
81
Liêu Phi Bạch Thần Bí
82
Nhiệm Vụ Giết Người
83
Đứng Thẳng Cho Ta!
84
Bảo Khí Hạ Phẩm
85
Diệp Sư Huynh Uy Vũ!
86
Tiểu Ly Thủy Long Xà Trận
87
Chưởng Môn Phẫn Nộ
88
Tam Hoàng Tử Mời Chào
89
Thế Quân Lực Địch Ngoan Giả Thắng
90
Càn Khôn Thạch Lâm
91
Phúc Lợi Của Đệ Tử Nội Môn
92
Chỗ Tốt Của Càn Khôn Thạch Lâm
93
Càn Khôn Ngộ Đạo
94
Truy Tinh Bộ
95
Mục Tiêu... Giết Vào Thiên Bảng
96
Bắt Đầu Vượt Ải
97
Toàn Tông Khiếp Sợ
98
Trưởng Lão Tranh Đồ
99
Sát Nhập Top 10 Thiên Bảng, Chỗ Tốt To Lớn!
100
Bí Mật Của Thải Y