Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

9

Bình

22

Nhân Vật

3

Thêm

Đề cử / Review truyện Tất Cả Đệ Tử Của Ta Đều Có Tư Chất Đại Đế (9)

Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Mấy chương gần đây dịch như k dịch, mà giá thì vẫn 30tlt đọc mẹ cv cho lành

Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Cao Độ YY

Ý tưởng truyện khá mới, cách diễn đạt hay ý cảnh đều mượt mà, nhiều tình tiết được khai phá nhưng cũng không có giải thích lan man, thực lực của tác giả rất ổn.

Đặc biệt đề cử v…

Luyện Khí Tầng Mười ·
61 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Bạo chương

Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
100 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Cầu bạo chap

Kết Đan Trung Kỳ ·
200 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Mong bạo chương

Luyện Khí Tầng Mười ·
50 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Bạo chương đi bạn, truyện hay

Kết Đan Trung Kỳ ·
90 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay . Ra chương đều

Luyện Khí Tầng Mười ·
100 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Hay mong ra nhanh chút ạ

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ra chương nhanh lên tác giả :)) đẩy kim phiếu lần này mà còn k ra nhiều hơn dỗi