Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

12

Bình

48

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Thái Cổ Long Tượng Quyết (12)

Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Vừa Độ YY

thai co long tuong quyet

Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

Nguyên Anh Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay a~ cày tiếp

Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay nhưng cover quá

Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay lắm, mong ra đều

Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay, nội dung khá thú vị, đáng đọc, hóng chương mới ak

Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay hấp dẫn đọc khá hay

Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay đọc tốt nội dung hay