Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

Thần Cấp Phòng Đấu Giá: Bắt Đầu Đấu Giá Ngàn Năm Thọ Nguyên

Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Còn tiếp
Số chương 182

Giới Thiệu Truyện Thần Cấp Phòng Đấu Giá: Bắt Đầu Đấu Giá Ngàn Năm Thọ Nguyên

Một khi xuyên qua, Lâm Thù đi vào một phương huyền huyễn thế giới, trở thành thánh địa đệ tử, hơn nữa còn là một phương phòng đấu giá thiếu chủ.

Bắt đầu thu hoạch được một cái đấu giá hệ thống, hệ thống ban thưởng ngàn năm thọ nguyên.

Đến tận đây.

Một cái thần cấp phòng đấu giá quật khởi.

Thánh Nhân, đây chẳng qua là ta phòng đấu giá dùng để canh cổng mà thôi! Đại Đế, cũng chỉ là ta phòng đấu giá cao cấp tay chân!

Làm phòng đấu giá vượt ngang ba ngàn đạo vực, vạn giới chư thiên, cái gì Chân Tiên, Tiên Vương, Tiên Đế, bất hủ đạo thống, trường sinh thế gia đều là chỉ có thể cúi đầu!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Thần Cấp Phòng Đấu Giá: Bắt Đầu Đấu Giá Ngàn Năm Thọ Nguyên!